Om oss

Ansatte

Åse Irene Williksen er vår daglige leder, som skal ta seg av den daglige driften i organisasjonen, i tillegg skal hun ha eget gruppelederansvar. Åse var med i oppstarten av JA, DET NYTTER! som styremedlem og frivillig. Hun er utdannet helsefagarbeider og veiledere og har bred erfaring bland annet jobbet hun i ti år i et bofelleskap for mennesker med multifunksjonshemminger og psykiske lidelser. Hun har vært koordinator og gruppeleder i en annen organisasjon og har de siste ni årene jobbet i undervisning av voksne studenter innen helsefag.

Eva Angell var med i oppstarten av JA, DET NYTTER! som styremedlem, frivillig og veileder for ansatte. Hun har vært daglig leder i flere perioders og frem til 1.februar 23, i tillegg har hun hatt og vil fortsatt ha eget gruppelederansvar og utdanning av nye gruppeledere. Eva har en helse- og sosialfaglig bakgrunn, samt en adjunktutdanning og som tft-terapeut. Hun har mer enn 20 års arbeidserfaring i psykiatrien og rusfeltet. I tillegg har hun mange års ledererfaring med tiltak for barn som pårørende, samt som foredragsholder innen rus- og pårørendeproblematikk. På frivillig basis har hun vært leirleder i flere år for barn som pårørende.

Frivillige

Anniken Kjølberg har mange års erfaring som gruppeleder både i JA DET NYTTER! og fra andre organisasjoner. Anniken har utdannelse innen ledelse og prosjektstyring fra Norge og England. Hun har over 15 års erfaring som pårørende til en rusavhengig sønn, og har mange års erfaring i familiearbeid, og som foredragsholder innenpårørendeproblematikken. Hun satt som leder av brukerutvalget til Fossum Kollektivet i fire år, og har på frivillig basis vært gruppeleder de siste åtte årene for barn, ungdom og voksne av rusmisbrukere, i form av pedagogiske samtalegrupper. Anniken er nå gått mer over i rollen som rådgiver i JDN og kursholder for utdanning av nye gruppeledere

Merete Andresen er gestaltterapeuten vår. Hun har vært hos oss i JDN siden 2017. Hos henne kan du få individuelle samtaler for de som trenger ekstra støtte en periode, i tillegg til å gå i gruppe. Hun sier at felleskap som JA, DET NYTTER! er så viktig, og det å få være med å bidra føles veldig meningsfullt for henne. «Jeg blir alltid så berørt hver gang jeg ser hvor helende det kan være å dele med noen som har lignende erfaringer. Pårørende er min hjertesak. Jeg har selv pårørendeerfaring og i tillegg til å jobbe som terapeut har jeg også engasjert meg som frivillig i over ti år, bla i Organisasjonen barn av rusmisbrukere- BAR og i Barn og Unge», forteller Merete På fritiden er Merete veldig glad i å være ute, og da gjerne på havet med kajakken sin.

Styret

Maria Castellanos, 45 år og 5 barns mor Hun har bakgrunn som pårørende, og er utdannet miljøarbeider innen rus. Maria har jobbet som tilsynsfører, miljøarbeider på ungdomshjem og for Kirkens Bymisjon med mennesker i aktiv rus. Hun har også vært frivillig for Stiftelsen Retretten i flere år, har kurs i NADA-akupunktur, og holdt tankeendring-, og rusmestringskurs for innsatte i fengsel, i regi av Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil. I tillegg har hun tidligere vært gruppeleder for JA, DET NYTTER! 

Maria gleder seg til å ta fatt på oppgaven som styremedlem i JA, DET NYTTER! og håper på å kunne bidra med sine erfaringer og kunnskap, og sier i tillegg: «JA, DET NYTTER! er et fantastisk tilbud til pårørende i alle aldre, og spesielt barn som virkelig har god nytte av et sted hvor de kan dele tanker, og gode opplevelser, samt møte likesinnede – i en verden hvor man ofte tror man er alene om å ha det slik, og derfor ønsker, og gleder jeg meg til å være en del av JA, DET NYTTER!, og bidra til et trygt, og godt tilbud til pårørende i alle aldre!»

Kari Lossius er psykologspesialist som har arbeidet som psykolog i mer enn 30 år. Hun har i denne perioden arbeidet som terapeut, forsker og leder. Lossius har jobbet med rusproblematikk siden 1986, og er medforfatter av flere bøker innen emneområdene psykologi, rus og behandling. I tillegg har hun skrevet flere fagartikler og kronikker. Siden 2019 har hun drevet egen praksis og tilbyr terapi, veiledning og undervisning, samt foredrag.

Sindre Nordengen har jobbet som helsejournalist i over 10 år, og har bred erfaring fra dags- og ukepresse hvor han fortrinnsvis har jobbet med helsejournalistikk. Drivkraften hans er troen på at menneskemøter og historiefortelling er den beste måten å redusere fordommer og øke vår forståelse på. Nordengen har skrevet om det meste innen fysisk og psykisk helse, samt løftet frem de medisinske og psykologiske aspektene ved diagnosene han har omtalt. For tiden jobber Nordengen som redaktør i en pasientorganisasjon i Oslo.

Svein Furnes har arbeidet i rusfeltet i mer enn 30 år med både voksne og ungdommer med rusmiddelavhengighet. Svein har hatt stor interesse for de problemer som pårørende har hatt/fått som en følge av å ha et familiemedlem med rusproblem eller annen dysfunksjonell atferd. Han har arbeidet på flere institusjoner innen rusfeltet og var i 5 år prosjektleder for «De gjemte og glemte barna», et prosjekt som i sin helhet var finansiert av Helsedirektoratet. Svein har utdannelse innen rus og familieterapi og er utdannet som rusterapeut ved Alfa instituttet i Uppsala.

Han har en cand. mag grad fra Universitetet i Oslo i fagene psykologi og pedagogikk. I tillegg har Svein en videreutdannelse i avhengighetsproblematikk fra Høgskolen i Østfold, familieterapeut fra RBUP med diploma fra IFT (Institute of Family Therapy i London), NLP terapeut og Europagodkjent EMDR terapeut. EMDR er en metode i behandling av traumer og fobier.

Aksel Thanke har vært medlem av JA, NYTTER! siden oppstarten. Han har selv historie med oppvekst i familie med alkohol. Hans foreldre skilte seg da han var 10 år. Dette var tidlig 60 tallet før det var vanlig med hjelp for barn og pårørende av rusavhengige. Derfor synes han det arbeidet som JA, DET NYTTER! gjør er viktig. At barn og andre pårørende kan ha et sted hvor de føler seg trygg og kan dele sin historie. Han har selv en historie med rusavhengighet og vet viktigheten av dette. Etter at han ble rusfri tok han utdannelse som terapeut, dette er 23 år siden og han var bl.a behandlingsansvarlig ved en klinikk i Vestfold.