Om JDN

.

HVA GJØR VI?

JA, DET NYTTER! ARBEIDER AKTIVT FOR AT ALLE SOM ER PÅRØRENDE AV RUSMIDDELAVHENGIGHET OG PSYKISKE HELSEPLAGER SKAL HA EN TRYGG MØTEPLASS Å GÅ TIL.

Vi tilbyr støttegrupper for barn fra 6 år, ungdom og voksne, som har vokst opp med rusmisbruk i nære relasjoner. Målet er å kunne tilby to grupper for hver aldersgruppe hvert år, en på våren og en på høsten. Gruppene har plass til maks 8 deltagere og møtes i våre lokaler i Torggata 1 i Oslo sentrum en gang i uka kl 17.00-19.00. Gruppene ledes av to frivillige gruppeledere som er kurset av, og som får oppfølging og veiledning av ansatte i organisasjonen. I visse tilfelles samarbeider vi om gruppene med Familieklubben.

Vi tilbyr også individuelle samtaler ved behov. I tillegg arrangerer vi fagdager, står på stand, møter andre som jobber på rusfeltet, skriver debattartikler og er en stemme for alle dem vi møter i vårt arbeid.

Screen Shot 2018-06-20 at 14.51.32.png

ANSATTE OG FRIVILLIGE

Vi er et team som består av både fagpersoner, erfaringskonsulenter og frivillige med bred erfaring innen rusproblematikk og psykiske helseplager.

Per i dag har vi 2 ansatte på kontoret og flere frivillige gruppeledere.

Eva Angell, Daglig leder

Eva var med i oppstarten av JA, DET NYTTER og er nå også daglig leder. Hun har en 60% stilling på kontoret og er gruppeleder. Eva har en helse- og sosialfaglig bakgrunn, samt en adjunktutdanning. Hun har mer enn 20 års arbeidserfaring i psykiatrien og rusfeltet og har i tillegg mange års ledererfaring med tiltak for barn av rusmisbrukere, samt som foredragsholder innen rusproblematikk. På frivillig basis har hun vært leirleder i flere år for barn som pårørende.