Våre tilbud

HVA GJØR VI?

JA, DET NYTTER! ARBEIDER AKTIVT FOR AT ALLE SOM ER PÅRØRENDE AV RUSMIDDELAVHENGIGHET OG PSYKISKE HELSEPLAGER SKAL HA EN TRYGG MØTEPLASS Å GÅ TIL.

Vi tilbyr samtalegrupper for barn fra 6 år, ungdom og voksne, som har vokst opp med rusmisbruk i nære relasjoner. Målet er å kunne tilby to grupper for hver aldersgruppe hvert år, en på våren og en på høsten. Gruppene har plass til maks 8 deltagere og møtes i våre lokaler i Torggata 1 i Oslo sentrum en gang i uka kl 17.00-19.00. Gruppene ledes av to frivillige gruppeledere som er kurset av, og som får oppfølging og veiledning av ansatte i organisasjonen. I visse tilfelles samarbeider vi om gruppene med Familieklubben.

Inviduelle samtaler

Vi har tilbud om individuelle samtaler med terapeut for de som ønsker å starte i grupper, under gruppegangen og en tid etterpå. Vi tror at et opplegg med gruppesamtale der en møter likesinnede, kombinert med individuelle samtaler med en terapeut som har kunnskaper om problematikken, vil ha størst effekt på helingsprosessen deres. 

De av deltakerne som har benyttet seg av dette tilbudet, har gitt tilbakemelding at dette var noe som var svært kjærkomment og nyttig. Etter ønske og tillatelse fra deltakerne har gruppelederne og terapeuten hatt et nært samarbeid om deltakeren. På denne måten har samtalegruppa kombinert med terapien hatt en best mulig virkning for deltakeren. Det har vært en nødvendighet for flere av deltakerne å ha terapitimer etter at gruppa sluttet i desember til de eventuelt starter i ny gruppe i februar.)

I tillegg arrangerer vi fagdager, står på stand, møter andre som jobber på rusfeltet, skriver debattartikler og er en stemme for alle dem vi møter i vårt arbeid.