En organisasjon for pårørende til rusmiddelavhengige og psykiske syke

.

Hva tilbyr vi?

Ja, det nytter! tilbyr samtalegrupper en ettermiddag i uka for alle som er berørte av andres rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser.

Fra februar 2023 har vi som mål å ha: Barnegruppe: 6-12 år
Tenåringsgruppe 13-15 år
Ungdomsgruppe 16-19 år
Voksengruppe

Samtalegruppene er ledet av skolerte gruppeledere med en helsefaglig utdanning og/eller egen erfaring. Disse er trygge voksne som har lang erfaring med samtalegrupper

Støttegrupper

Inviduelle samtaler

Frivilighet

Mange barn trenger hjelp

Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet er det så mange som 450 000 barn som er direkte påvirket av rusmisbruk, og psykisk sykdom.

Ja, det nytter! arbeider aktivt for at alle som er pårørende til rusmiddelavhengige og psykisk syke skal ha en trygg møteplass å gå til.